ue
guv
is
CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISĂ(CECBID-EOSC)

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), cu sediul în Orașul Măgurele, jud. Ilfov, str. Reactorului nr. 30, derulează începând cu data de 19.05.2020 proiectul “CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISĂ (CECBID-EOSC)”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.


Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 –Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.2. -Dezvoltarea unor rețele de CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale.

Proiectul se implementează în cadrul Centrului de Calcul Avansat al Departamentului Fizică Computațională și Tehnologii Informaționale, str. Atomiștilor nr. 409, OrașMăgurele, jud. Ilfov, pe o durată de 27 de luni.


Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al IFIN-HH, prin modernizarea infrastructurii Cloud, extinderea infrastructurii masive de date și realizarea unui centru de date cu performanțe înalte, care să fie integrat în Cloud-ul European pentru Știință Deschisă (European Open Science Cloud –EOSC).


Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: dotarea centrului de resurse Cloud și Big Data cu echipamente de procesare, stocare și comunicare de date, precum și cu infrastructură suport; dezvoltarea de aplicații software și furnizarea de servicii informatice pentru administrarea și monitorizarea centrului, pentru susținerea computațională a cercetării de la ELI-NP, pentru modelarea si simularea nanostructurilor complexe, precum și pentru analiza datelor de secvențiere de noua generație.


Valoarea totală a proiectului: 4.802.675,18 lei (valoarea asistenței financiare nerambursabile: 4.042.924,72 lei).

  • Data începerii proiectului: 19.05.2020

  • Data finalizării proiectului: 31.07.2023

  • Cod MySMIS: 124405


  • Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
    "Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"