ue
guv
is
CENTRU CLOUD ȘI BIG DATA PENTRU PARTICIPAREA LA CLOUD-UL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚĂ DESCHISĂ(CECBID-EOSC)

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020


Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului CeCBiD-EOSC este cresterea capacitatii de cercetare in scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international al IFIN-HH, prin modernizarea infrastructurii Cloud, extinderea infrastructurii masive de date si realizarea unui centru de date cu performante inalte, care sa fie integrat in Cloud-ul European pentru Stiinta Deschisa (European Open Science Cloud – EOSC).

Totodata, proiectul propune o solutie tehnica pentru interconectarea la nivel national, in cadrul unui sistem Cloud federalizat, a centrelor de tip Cloud privat dezvoltate in institutii apartinand sistemului de CDI, capabila sa ofere utilizatorilor acces printr-o interfata unica la resurse si servicii furnizate de catre aceste centre. Implementarea acestei solutii va eficientiza utilizarea resurselor Cloud de catre grupurile de cercetatori si va stimula semnificativ cooperarea intre specialistii in tehnologii informatice avansate.

Infrastructura realizata in cadrul proiectului va sustine dezvoltarea unor activitati de CDI in cadrul unor domeniile sistemelor de calcul paralele si distribuite, invatare automatizata, calcul stiintific, bioinformatica si biocomputing, cu aplicatii relevante pentru fizica materiei condensate, interactia laser-materie nanofizica si nanoelectronica.

Prin obiectivele sale, proiectul va conduce la extinderea capacitatii resurselor Cloud si Big Data, precum si la imbunatatirea calitativa si diversificarea serviciilor de calcul si de analiza de date pe care Centrul de Calcul Avansat din IFIN-HH le va oferi comunitatii stiintifice nationale si internationale, contribuind prin aceasta la dezvoltarea sistemului national de CDI si la cresterea vizibilitatii la nivel european.

De asemenea, infrastructura realizata va stimula angajarea institutiei, individual sau in colaborare, in noi proiecte de CDI si va determina cresterea capacitatii de transfer de cunostinte a IFIN-HH in subdomeniile de specializare inteligenta ale Strategiei CDI 2014-2020 in care se inscriu rezultatele preconizate ale proiectului, anume: 2.1.1 Analiza, managementul si securitatea datelor de mari dimensiuni; 2.1.4 Calcule de inalta performanta si noi modele computationale. Pe langa aceasta, unele activitati de CD propuse au relevanta pentru subdomeniul 4.4.2 - Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii.

Proiectul are o importanta componenta socio-economica, implementand infrastructura necesara pentru formarea profesională a cercetatorilor in domenii interdisciplinare si a specialiştilor în tehnologii de calcul avansat, pentru valorificarea competentelor tehnologice proprii, transferul de know-how, precum si pentru co-dezvoltarea de produse si servicii inovative de catre entitati economice. Interesul in acest sens al societatilor private a fost exprimat in scrisori de intentie primite de la reprezentantele unor mari companii, precum si prin acordurile de parteneriat incheiate cu 12 IMM-uri.Obiective specifice:
 • Realizarea unui centru performant de resurse Cloud si Big Data prin achizitionarea si instalarea de active corporale si necorporale necesare pentru derularea activitatilor de CDI prevazute in proiect.
 • Dezvoltarea si diversificarea serviciilor furnizate la nivel european de catre centrul CLOUDIFIN in perspectiva integrarii acestuia in Cloud-ul European pentru Stiinta Deschisa (EOSC).
 • Realizarea in cadrul centrului de resurse Cloud a unei solutii tehnice capabila sa interconecteze la nivel national, in cadrul unui sistem federalizat, centrele de tip Cloud privat dezvoltate in institutii apartinand sistemului de CDI, capabila sa ofere utilizatorilor acces printr-o interfata unica la resurse si servicii furnizate de catre aceste centre.
 • Asigurarea conditiilor de sustinere informationala in tehnologie Cloud si Big Data a participarii institutului la colaborari internationale de anvergura, precum si a noilor optiuni strategice privind angajarea in directii de cercetare emergente din spatiul stiintific international, cu relevanta socio-economica deosebita.
 • Dezvoltarea si implementarea de servicii si aplicatii informatice pentru administrarea si functionarea centrului de resurse, care utilizeaza tehnologii Cloud si Big Data pentru: satisfacerea cerintelor IT din faza operationala a proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP); modelarea si simularea la nivel molecular a nano- si biosistemelor complexe; analiza datelor de secventiere de noua generatie.
 • Realizarea conditiilor tehnice si asigurarea suportului de specialitate pentru obtinerea si/sau imbunatatirea de catre parteneri economici, in special din cadrul Clusterul Tehnologic Magurele (MHTC), a unor produse si servicii in domenii de specializare inteligenta, care vor conduce la cresterea competitivitatii acestora.
 • Formarea si perfectionarea personalului calificat, precum si transferul de cunostinte in domeniile Cloud computing si Big Data catre personalul stiintific si tehnic din alte entitati ale sistemului de CDI.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la conferinte (inter)nationale si publicarea de articole stiintifice in parteneriat public-privat.

 • Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
  "Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"